Sbor presbyterů zasedal v Brně

V úterý druhého popaschálního týdne, 3. května, v den vzpomínání zesnulých s vírou ve vzkříšení (tzv. Radonice), se v Brně na pozvání našich vladyků shromáždilo duchovenstvo naší eparchie k archijerejské liturgii s panychidou a k následující konferenci presbyterů. Milým překvapením bylo, že na liturgii, ač byl všední den, se zde sešla i skupinka brněnských věřících, což při bohoslužbách spojených s duchovenskou poradou nebývá pravidlem. Po pohnutých událostech vzpoury bývalého brněnského faráře se historický chrám sv. Václava vrátil do kanonické jednoty olomoucko-brněnské eparchie. Chrámové prostory se skvěly čistotou a novým vybavením interiéru. Cítili jsme, že se projasnila duchovní atmosféra chrámu.

Zasedání eparchiálního duchovenstva navštívila vážená paní konzulka Ukrajiny Anna Proshko se svým manželem a paní Inara Dudash, předsedkyně Ukrajinské iniciativy Jižní Moravy.

Setkání začalo archijerejskou svatou liturgií s modlitbami za mír, Boží pomoc pro ukrajinský národ a za upokojení ukrajinských vojáků padlých při obraně vlasti i za dříve zesnulé eparchiální archijereje, duchovní a věřící. Božské liturgii předsedal Jeho Přeosvícenost Izaiáš, biskup šumperský, vikář OBE a duchovní správce farnosti. S vladykou spolusloužili mitr. prot. Jiří Niederle, mitr. prot. Cristian Popescu, prot. Konstantin Ryška, prot. Alexandru Ceban a jer. Rafael Moravský. Zpíval sbor olomoucké katedrály.

Po svaté liturgii byla zahájena presbyterská konference duchovních OBE. Vladyka Izaiáš poděkoval duchovním i paní konzulce, uvítal ji jako vzácného hosta naší konference a znovu vyjádřil za olomoucko-brněnskou eparchii, že stojí za ukrajinským lidem a že odsuzuje ruskou agresi.

Poté, co vladyka pohovořil o morální podpoře a praktické pomoci naší eparchie trpícímu lidu přepadené Ukrajiny, vystoupila paní konzulka A. Proshko, poděkovala vladykovi Izaiášovi a duchovním eparchie i věřícím celé OBE za pomoc, poskytovanou ukrajinským uprchlíkům jak materiálně tak duchovně, a za naše jasné stanovisko proti ruské agresi. Uvedla, že je poctěna možností účasti na archijerejské svaté liturgii v brněnském chrámu svatého Václava. Po svém projevu se s námi rozloučila a duchovní pokračovali v programu konference.

Rozhovor s vladykou Izaiášem pořídila TV Noe

Dále přítomní sdělovali své zkušenosti s materiální pomocí uprchlíkům a diskutovali o celé této problematice. Prot. Jan Langer, který má zkušenosti ze státní správy, informoval o různých předpisech a postupech státních úřadů i o případných úskalích této práce.

Duchovní si vzájemně předávali informace a zkušenosti, sdělovali si, o kolik lidí se jejich farnost stará, jak si při tom počíná a probírali další možnosti ubytování uprchlíků. Nejvíce ubytovaných žen a dětí je v monastýru Zesnutí přesvaté Bohorodice ve Vilémově. Koordinátorem pro vilémovské centrum je otec Tomáš Loučka.

Vladyka Izaiáš seznámil přítomné se stavem finanční eparchiální sbírky, za účelem pomoci běžencům vyhlášené a schválené eparchiální radou. Zároveň tajemnice úřadu ER vyložila duchovním, jakým způsobem můžou čerpat tyto prostředky na své projekty pomoci ukrajinským utečencům.

Vladyka všem děkoval, že v této těžké době duchovní OBE pomáhají, projevují solidaritu s trpícími a podporují je jak duchovně tak i materiálně. Zvláště vyjádřil díky, že společně odmítáme vojenskou agresi páchanou ze strany RF proti Ukrajině.

Dále poděkoval brněnským otcům Rafaelovi a Alexandrovi za trpělivé snášení těžkých chvil, kdy museli čelit všemu – na Moravě dosud nevídanému – zlu, lžím a podvodům, co páchá odvolaný bývalý duchovní J. Fejsak v Brně, aby zde sabotoval práci svaté pravoslavné církve.

Otec Rafael referoval přítomným o situaci v brněnské farnosti, kde se podařilo obnovit normální kanonický církevní život pro všechny, kdo mají zájem o účast na skutečném pravoslaví. Referoval o možnostech řešení problému zablokovaného farního domu. Promluvil o proběhlé krásné oslavě svátků a podal zcela otevřené odpovědi na všechny otázky ohledně situace v Brně. Přítomní duchovní přijali zprávu s uspokojením. Bývalý brněnský farář si vytvořil svou sektu z důvěřivých či dezorientovaných věřících – jeho chování považují naši věřící, jak se nám svěřují, za ostudné a kořistnické. Policie vyšetřuje jeho činnost na základě podaných důkazů o dlouhodobých podvodech.

Duchovní s potěšením vyslechli pozdrav od našeho eparchiálního archijereje arcibiskupa Simeona, který zrovna chystá další díl svých biblických úvah Adam pláče.

Po vyčerpání programu konference se duchovní s vladykou na závěr oficiální části setkání pomodlili „Skvěj se, skvěj se, Nový Jerusaleme…“ a následovala volná diskuse doprovázená radostí z dlouho očekávaného setkání. Někteří účastníci zůstali v chrámu až do večerních hodin.

O bohaté občerstvení k debatám se postarali brněnští otcové Rafael s Alexandrem.

Paschální jitřní v Jihlavě

Kvůli skokovému nárůstu pravoslavných věřících slavila se v Jihlavě Pascha noční bohoslužbou ve velkém chrámu na náměstí, který jsme si na tuto noc zapůjčili. Na bohoslužbu přišla asi tisícovka lidí. Chrám byl zcela zaplněn a velká skupina věřících stála před chrámem na náměstí. O události psaly noviny – např. MF Dnes.

Paschální noc ve velkém chrámu (iDnes)

Paschální liturgie v našem domovním chrámu (dopoledne)

Paschální svatá liturgie se konala dopoledne v našem domovním chrámu za účasti asi tří stovek pravoslavných věřících, kteří nejen zaplnili chrám nýbrž i celé schodiště a vestibul domu.

Noviny MF Dnes o noční paschální bohoslužbě v Jihlavě

Horní Lipová a Jeseník – Pascha

Na velkou sobotu jsme v Horní Lipové křtili osmiměsíční Annu a ve večerních hodinách sloužili paschální jitřní za účasti asi třiceti věřících z různých částí Jesenicka, kteří přišli slavit svátek svátků. Při službě zazněl paschální pozdrav »Kristus vstal z mrtvých« taktéž ve třiceti jazycích světa.

Na velkou neděli Paschy jsme v Jeseníku sloužili velikonoční svatou liturgii, kdy byl náš malý chrám v prvním patře přeplněn asi sedmdesáti věřícími, z nichž mnozí se vinuli jako zástup celým dlouhým schodištěm. Po skončení liturgie a požehnání paschálních pokrmů jsme zcela zaplnili nedaleký hotel Slovan, kde po společném obědě byl prostor nejen na zpěv, ale i na seznámení se s novými příchozími z východní Ukrajiny. Toto setkání pokračovalo i na světlou středu, kde asi padesátce zájemců byly nabídnuty možnosti jazykových kurzů či pracovních míst od organizací, které jsou ve městě Jeseník. Doufejme, že se s některými ještě uvidíme.

Libor Kratochvíla

Svitavy – oslava Paschy

V neděli na oslavu Světlého Vzkříšení Kristova se nás ve Svitavách sešlo více než v předchozích letech. Naše řady rozšířili bratři a sestry, kteří uprchli před válkou ze své vlasti, z Ukrajiny.

Naše pozvání přijal starosta města Svitavy pan David Šimek. Poděkovali jsme mu za přijetí a pomoc připravenou a poskytovanou pro válkou postižené naše nové spoluobčany. Kéž jim Kristovo vzkříšení dodává naději a v našem městě ať naleznou bezpečný nový domov.

kněží Jiří a Mojmír ze Svitav

Reportáž v místní televizi:

Návštěva ukrajinského velvyslanectví

🇨🇿 Velvyslanectví Ukrajiny v České republice navštívil biskup Izaiáš, biskup šumperský a vikář Olomoucko-brněnské eparchie, který poblahopřál panu velvyslanci Jevhenu Perebyjnisovi k velikonočním svátkům a ujistil ho o své podpoře Ukrajiny v jejím boji proti ruské agresi. 

Velvyslanec poděkoval vladykovi Izaiášovi za jeho pevné stanovisko ohledně ruské agrese proti Ukrajině. Biskup Izaiáš hned po začátku ruské invaze razně odsoudil vojenskou intervenci do Ukrajiny a ve svém dopise panu velvyslanci napsal, „Jednoznačně odsuzuji ruský útok na Vaši zemi a na ukrajinský národ. Považuji agresi Ruské federace proti Vašemu suverénnímu státu za neospravedlnitelnou“. Velvyslanec jednal s vladykou Izaiášem o situaci církve v Ukrajině a v České republice, zejména v kontextu ruské agrese, která donutila miliony Ukrajinců opustit své domovy a odjet do zahraničí. 

Velvyslanec Jevhen Perebyjnis vyjádřil své rozhořčení nad tím, že zástupci ostatních eparchií Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, zejména arcibiskup pražský a českých zemí Michal (Dandar), stále nevyjádřili svůj postoj k ruské válce v Ukrajině. Velvyslanec je vyzval, aby odsoudili ruskou agresi a distancovali se od Ruské pravoslavné církve, která otevřeně schvaluje a fakticky žehná zločinům ruské armády v Ukrajině. „V současné situaci, kdy Rusko zahájilo a vede brutální válku proti ukrajinskému lidu, zabíjí civilní obyvatele, ničí ukrajinská města a pravoslavné chrámy v nich, církev nemůže zůstat neutrální. Nyní již není možné být uprostřed a váhat, zda jsme na straně dobra nebo zla. Jsem přesvědčen, že by každý kněz měl být na straně spravedlnosti a pravdy. Dnes je pravda na straně Ukrajiny“, uvedl Jevhen Perebyjnis. 

Velvyslanec zdůraznil, že by Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku měla co nejdříve zaujmout zřejmé stanovisko zejména proto, že mezi jejími novými věřící je mnoho Ukrajinců, kteří osobně zažili genocidu Ruska proti ukrajinskému lidu. Velvyslanec nazval neupřímnými a pokryteckými snahy církve se nevyjadřovat přesně a dále zachovávat rozmlžený a neurčitý postoj k ruské agresi. „I církev by měla najít v sobě sílu nazvat věci jejich pravými jmény a postavit se na obranu pravoslavných křesťanů v Ukrajině, kteří jsou zabíjeni ruskými barbary“, zdůraznil velvyslanec. 

🇺🇦 Посольство України в Чеській Республіці відвідав єпископ Шумперкський Ісая (вікарій Оломоуцько-Брненської єпархії Церкви Чеських земель і Словаччини), який привітав Посла України в Чеській Республіці Євгена Перебийноса з Великодніми святами та підтвердив свою підтримку Україні в її боротьбі проти російської агресії.

Посол зі свого боку подякував єпископу Ісаї за чітку позицію, яку він займає з питання російської агресії проти України. Зокрема, відразу після початку російської агресії Владика Ісая рішуче засудив повномасштабне російське військове вторгнення в Україну, наголосивши: «Я однозначно засуджую напад росії на вашу країну та український народ. Вважаю, що агресії російської федерації проти вашої суверенної держави немає виправдання».

Співрозмовники обговорили релігійну ситуацію в Україні та Чеській Республіці, в тому числі з урахуванням російської агресії, яка змусила мільйони громадян України залишити свої домівки та виїхати поза межі держави, в тому числі до Чехії.При цьому Євген Перебийніс висловив розчарування тим, що інші ієрархи Православної церкви Чеських земель і Словаччини, зокрема Архієпископ Празький і Чеських земель Михайло (Дандар) досі не зайняли чіткої позиції з цього питання. Посол закликав їх засудити дії росії, відмежуватися від російської православної церкви, яка відверто схвалює і фактично благословляє злочини російської армії в Україні. 

«Сьогодні, коли росія веде брутальну війну проти Українського народу, вбиває мирних людей, знищує українські міста і навіть храми, церква не може займати нейтральну позицію. Зараз не можна намагатися бути десь посередині – або ми на стороні добра, або на стороні зла. Переконаний, що обов’язок кожного священика бути на стороні справедливості і правди, а правда сьогодні поза всяким сумнівом на боці України», – зазначив Євген Перебийніс. 

Крім того, Посол наголосив, що чітка позиція Православної Церкви Чеських земель і Словаччини особливо важлива сьогодні, коли переважна більшість її прихожан – це громадянами України, багато з яких на своєму власному досвіді пережили жахіття геноциду, який влаштувала росія проти українського народу. За його словами, намагання зберегти розмиту і невизначену позицію щодо російської агресії є по відношенню до цих українців нещирим і лицемірним підходом. «І церква має знайти в собі сили назвати речі своїми іменами та стати на захист православних християн в Україні, які сьогодні гинуть від рук російських варварів», – підкреслив Посол.

Pascha ve Svitavách

Ve Svitavách docházela svěcená voda

Nejdůležitější církevní svátek zaplnil i pravoslavný kostelík ve Svitavách, kam na bohoslužbu přišlo přes 260 věřících.

„Nepočítali jsme s takovou účastí. Odhadovali jsme, že přijde zhruba polovina,“ těšil zájem věřících z Ukrajiny, Česka, Bulharska, Rumunska, ale také Moldávie a Makedonie duchovního správce pravoslavné farnosti Jiřího Koláře. Kromě Lanškrouna a Šumperka jsou Svitavy jedinou pravoslavnou farností s vlastním kostelíkem na severozápadě Moravy.

Věřící, kteří se do chrámu nedostali, zaplnili farní zahradu s nazdobenými košíky s tradičními velikonočními pokrmy, kterým vévodila pascha – velikonoční pochoutka z tvarohu typická pro pravoslavné Velikonoce. Košíky zaplněné nejrůznějšími dobrotami včetně mazanců nebo barevných vajec na závěr bohoslužby duchovní Jiří Kolář posvětil.

„Musel jsem přisluhujícího chlapce posílat dolévat svěcenou vodu, aby se na všechny dostalo. Snažili jsme se připravit prostředí, ve kterém se všichni cítili dobře a ve zvlášť těžkém období mohli přijít na jiné myšlenky,“ dodal Kolář.

Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanů, váží se k ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Týdenní rozdíl mezi katolickými Velikonocemi a pravoslavnými je dán týdenním odstupem juliánského a gregoriánského kalendáře.

Zdroj: https://www.idnes.cz/

Video z iDnes